Còn ít sim rác mời các bạn nhặt về dùng nhé. Giá rẻ bất ngờ.
0967.074.074 - xong
01697.74.74.74 - 1,9 tr
01256.111.555 - xong
01289.222223- 1,9 tr
0965.11.99.00 - 1,3tr
0982.97.8008 - 199k
0986.54.6006 - 199k
0974.353.788 - 150k
0972.18.8910 - 868k đọc to tám chín mười
981.158.664 - 150k
981.696.744 - 150k
981.585.747 - 150k
981.585.744 - 150k
981.585.644 - 150k
0961.53.23.73 - xong
966.299.848 - 300k
971.400.334 - xong
971.770.242 -150k
971.774.733 -150k
0961.53.2369 - 200k
971.787.944 -150k
968.110.454 -150k
0975.05.9078 -250k
971.778.944 -150k
971.774.515 -150k
981.588.141 -150k
971.770.484 -150k
967.191.591 -250k
và lô 11 số cùi hết nói đồng giá 50k không ship
1.634.128.678
1.668.177.900
1.692.565.357
1.669.987.186
1.636.518.528
01679.17.09.88
01626.30.12.95
01639.24.09.81
Liên hệ: 0971.49.2222 - 0967.074.074
www.simsovn.com

Các chủ đề cùng chuyên mục: