Bạn nào biết nơi nào ở phan thiết bán pin gắn vào sạc dự phòng chỉ giúp