=============> Sạc dự phòng Xiaomi - 10.400mAH 135k - bh 1t

=============> Sạc dự phòng Xiaomi - 20.800mAH - sale off 175k - bh 1t

==============> Sạc dự phòng Romoss Sense 4 - 10.400mAH (thường) 175k - bh 1t, (tốt) 340k bh 3t

===============> Sạc dự phòng Romoss Sense 6 - 20.000mAH (thường) 255k - bh 1t, (tốt) 530k bh 3t

=================>Sạc dự phòng Samsung 16.800mAH 3 cổng USB - 185k - bh 1t

=============> Sạc dự phòng Longlife 28000mAH - LCD (tốt) - 330k - bh 3t

==============>Cáp sạc đa năng 3 in 1 - 25k


Liên hệ 0909.553.533 - Thường