Mình cần mua gậy sự sướng (bluetooth) ở PT , bạn nào bán hoặc biết chỗ bán xin chỉ giúp.
Thanks