ip5 muốn lên vỏ ip6 mini gold . báo giá giúp em 0937871282