ở phan thiết có chỗ nào bán cổng cái micro usb không đang cần mua