Nhấp vào ảnh để xem kích thước thực.


Tổng công ty bia-rượu-nước giải khát Hà Nội (Habeco) được thành lập 16/5/2003 trên cơ sở sắp xếp lại công ty bia Hà Nội và các đơn vị thành viên./.


Theo vietnamplus.vn