Bộ Xây dựng cho biết năm 2015 sẽ hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa chín doanh nghiệp là các Tổng công ty Nhà nước theo lộ trình đặt ra.Đây là một khối lượng công việc khá nặng nề bởi tính đến hết năm 2014 Bộ Xây dựng mới hoàn thành cổ phần hóa được 6/15 Tổng công ty nhà nước.Để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Xây dựng đều tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn tại các dự án đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ yếu.Riêng năm 2014, Bộ đã hoàn thành cổ phần hóa thêm bốn Tổng công ty gồm Viglacera, Viwaseen, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng đưa tổng số Tổng công ty đã hoàn thành cổ phần là 6/15.Việc tiến hành cổ phần hóa tiếp chín Tổng công ty còn lại đang được nỗ lực triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2015. Đến thời điểm này, các Tổng công ty đã và đang tiến hành thoái vốn tại 54 danh mục thoái vốn với giá trị 2.37 7 tỷ đồng, đạt 47,1% kế hoạch thoái vốn.Trong khoảng hai năm qua, các doanh nghiệp ngành Xây dựng thực hiện tái cơ cấu trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đồng thời vẫn phải đảm bảo mục tiêu duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.Tại thời điểm đầu năm 2014, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng (bao gồm xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, tư vấn xây dựng và kinh doanh bất động sản) là 75.998 doanh nghiệp, tăng 3.770 doanh nghiệp so với thời điểm đầu năm 2013.Cùng với việc tập trung thực hiện tái cơ cấu, các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã tích cực đầu tư phát triển nhà ở xã hội, xác định đây là giải pháp đúng đắn và phù hợp, vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động, vừa góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội, giúp người nghèo cải thiện chỗ ở./.


Theo vietnamplus.vn