Ông Đoàn Đức Hưng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Long An cho biết, có 544 khách hàng bị nhân viên điện lực huyện Tân Hưng ghi vượt với tổng chỉ số điện 32.195KWh, quy đổi thành tiền gần 66 triệu đồng.Điện lực huyện Tân Hưng đã điều chỉnh và hoàn trả lại tất cả số tiền đã thu vượt; đồng thời, tổ chức xin lỗi công khai khách hàng và chính quyền địa phương.Công ty Điện lực Long An đã yêu cầu đình chỉ công tác đối với những nhân viên có liên quan, chuyển làm công tác khác và xử lý trách nhiệm cá nhân theo quy định.Các nhân viên ghi điện đã chủ quan, cẩu thả, đọc nhầm và đôi khi cũng ước lượng chỉ số điện của tháng trước để áp vào tháng sau.Bước đầu, Công ty Điện lực Long An ra văn bản phê bình đối với ông Lý Quốc Tâm, Giám đốc điện lực Tân Hưng vì không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, kiểm soát để xảy ra sai sót nêu trên, từ đó tạo dư luận không tốt đối với ngành điện lực.Trước đó, nhận được đơn phản ánh của khách hàng về việc Điện lực huyện Tân Hưng ghi sai, ghi vượt chỉ số điện, Công ty Điện lực Long An cử bộ phận chuyên môn kiểm tra, giám sát. Kết quả nhân viên điện lực Tân Hưng đã ghi điện vượt chỉ số điện trong tháng 12/2014./.
Theo vietnamplus.vn