Khu công nghiệp Koh Kong của Campuchia. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)


Theo kết quả một cuộc khảo sát, hiện nay Campuchia có 513.759 doanh nghiệp, tăng 11% so với mức trên 463.360 doanh nghiệp trong năm 2011 và các doanh nghiệp này đang sử dụng 1,87 triệu lao động.Năm khu vực có nhiều doanh nghiệp hoạt động nhất là thủ đô Phnom Penh, với 97.200 doanh nghiệp, tỉnh Kampong Cham với 54.231 doanh nghiệp, tỉnh Kandal với 38.679 doanh nghiệp, tỉnh Siem Reap với 37.622 doanh nghiệp và tỉnh Takeo với 32.780 doanh nghiệp.Các tỉnh này đều nằm ở khu vực đồng bằng và có số doanh nghiệp chiếm tới hơn 50% tổng số doanh nghiệp tại Campuchia.Kết quả khảo sát cho thấy lượng doanh nghiệp sử dụng hơn 100 nhân viên đã tăng 14% so với năm 2011, do xu hướng chuyển dịch đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia Chhay Than nhận định cuộc khảo sát đã phác thảo một bức tranh tổng thể về tình hình phát triển doanh nghiệp tại Campuchia, đưa ra cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động hoạch định chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế toàn quốc và địa phương, nhất là trong chiến lược tăng sức cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.Kết quả khảo sát cũng được sử dụng cho hoạt động nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu thị trường trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân.Chương trình khảo sát doanh nghiệp đã được triển khai trên toàn quốc với tổng chi phí 300.000 USD từ nguồn tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản và nguồn đối ứng từ Chính phủ Campuchia./.
Theo vietnamplus.vn