Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được phục vụ dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao VietinBank làm ngân hàng phục vụ cho Dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội do ADB tài trợ được ký ngày 9/2.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ định Vietcombank làm ngân hàng phục vụ cho Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do ADB tài trợ theo các Hiệp định Vay số 3161-VIE và 8286-VIE ký ngày 07/11/2014.Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc VietinBank và Vietcombank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính; các quy định của ADB để phục vụ tốt việc thực hiện các Dự án trên./.


Theo vietnamplus.vn