Ảnh minh họa. (Nguồn: BIC)


Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) vừa thống nhất phương án tăng quy mô phát hành cổ phần mới cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài từ 30% lên 35%.Ý kiến trên được đại diện BIC cho biết ngày hôm nay (21/4) sau khi nhận được 100% cổ đông tán thành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.Theo đại diện BIC, hiện đơn vị đã tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản,… và các nhà đầu tư đều đánh giá rất cao cơ hội đầu tư vào BIC.Qua đó, hội đồng quản trị BIC cho rằng cần tăng quy mô phát hành từ 30% lên 35% bởi bản thân các cổ đông chiến lược cũng mong muốn sở hữu một lượng cổ phần lớn hơn để tăng mức độ cam kết.“Tỷ lệ 35% cũng sẽ không làm quá loãng lợi ích của cổ đông hiện hữu trong khi lại giúp BIC tăng năng lực tài chính, thặng dư vốn cổ phần, gia tăng doanh thu, giữ lại và lợi nhuận,” đại diện BIC cho hay.Sau đợt phát hành này, lãnh đạo BIC khẳng định, đơn vị này vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối thiểu tại là 51%.“Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là ưu tiên xem xét nhưng không phải là mục tiêu số 1, điều quan trọng là cổ đông chiến lược phải mang lại được nhiều giá trị, năng lực cạnh tranh và phát triển đột phá cho BIC”, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIC Phạm Quang Tùng nhấn mạnh.Với nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, vốn điều lệ của BIC dự kiến sẽ tăng lên trên 1.000 tỷ đồng.Với các kết quả được thông qua tại Đại hội, năm 2015, BIC đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 17%. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng BIC phấn đấu đạt 1.305 tỷ đồng, gồm 1.159 tỷ đồng doanh thu phí gốc và 145 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm.Cũng trong kế hoạch, BIC đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm nay đạt 147 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5% so với năm trước với mức cổ tức dự kiến là 10%./.


Theo vietnamplus.vn